دانلود فیلم وقت لطیف شن

دانلود فیلم وقت لطیف شن

- | |

یک گاریچی, یک هنرمند سفالگر و یک دختر دانشجو وقتی با تکنولوژی روز رو به رو می شوند هر کدام به گونه ای با آن برخورد می کنند. این سه نفر در موقعیتهای مختلف با یکدیگر مواجه می شوند و نمی دانند که سرنوشت شان در آینده با یکدیگر پیوند می خورد.

فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران

sitemap