دانلود فیلم The Great Air Race 1991–2003

در مورد رقابت هوایی از لندن تا ملبورن استرالیا که به مسابقه هوایی مک فرسون رابرتسون (MacPherson Robertson Air Race) مشهور شد و در سال 1934 اتفاق افتاد.