دانلود فیلم Champion 1949

بوکسوری به نام "میج کلی" به موفقیت و شهرت دست می یابد, اما این موفقیت زیر پا گذاشتن انسان های دیگر به دست آمده که …

دانلود فیلم Le Silence de la Mer 1949

در شهر کوچکی از فرانسه اشغالی در سال 1941,افسر آلمانی ورنر ون ابرنک در خانه دایی و خواهر زاده اش ساکن می شود.آنها از حرف زدن با او امتناع می کنند اما هر شب ورنر در کنار آتش خود را گرم کرده و با آنها درباره کشورش,موسیقی اش و نگاهش درباره رابطه دوستانه بین آلمان و فرانسه صحبت می کند.اما با بازدید از پاریس همه چیز برای او تغییر می کند…

دانلود فیلم The Third Man 1949

بعد از پایان جنگ جهانی دوم, هولی مارتین برای دیدن دوستش هری به وین سفر می کند ولی متوجه می شود که هری همان روز در یک تصادف رانندگی کشته شده است. در مراسم خاکسپاری هولی به دو افسر مشکوک می شود…

دانلود فیلم She Wore a Yellow Ribbon 1949

سرخپوستان ارتش هفتم سواره نظام را از بین می برند و کاپیتان بریتلز مامور می شود تا آبی آلشرد و برادرزاده های او را برای حفظ امنیتشان همراهی کند.