دانلود فیلم Dr. Jack 1922

دکتر جک درمان دختر کمی بیمار ثروتمندی را که تا کنون تحت درمان ناموفق دکتر Saulsbourg بوده را می پذیرد…

دانلود فیلم Grandma’s Boy 1922

هارولد پسر دست و پاچلفتی است که همیشه تحت حمایت مادربزرگش است. او قادر نیست که بر بزدلی اش غلبه کند تا اینکه روزی مادربزرگش به او می گوید که ….

دانلود فیلم Pay Day 1922

چارلی یک بنای خبره است. از آن آدم هایی که هم در محل کار و هم بعد از کار و در بارها خوش می گذرانند. وقتی به خانه باز می گردد, همسرش عادت دارد دستمزد چارلی را دور از چشم او و از کلاه او بردارد. ولی چارلی هم که برای خوش گذرانی هایش به پول نیاز دارد, از کیف زنش پول کش میرود. شبی, وقتی چارلی با حالی ناخوش به خانه بر می گردد, همسرش با وردنه ای آماده و منتظر چارلی است …