دانلود فیلم Easy Street 1917

افراد شهربانی قادر به کنترل نظم در خیابان نیستند و چارلی چاپلین در نقش ولگرد کوچک خود, (به طوری ناخواسته) پایش به میدان کشیده می شود و خیابان را از وجود قلدرها پاک می کند, به فقیران کمک می کند و زنی را از دست دیوانه ای نجات می دهد.