دانلود فیلم Behind the Screen 1916

چارلی یک کارگر در یک استودیوی فیلم سازی است که به دختر جوانی برای پیدا کردن کار کمک می کند در حالی که همکارانش در برابر رییس ستمگرش اعتصاب می کنند.