دانلود فیلم Mabel’s Busy Day 1914

دختر هات داگ فروشی به دنبال پلیس می رود تا فرد ولگردی را به او تحویل دهد در این حین مشتریان هات داگ هایش را کش می روند و چارلی جعبه هات داگ را بر می دارد و وانمود می کند که می خواهد آنها را بفروشد…

دانلود فیلم The Rounders 1914

دو مرد مست در هتلی اقامت دارند. یکی از آنها زنش را کتک می زند و دیگری از زنش کتک می خورد, هردو برای نوشیدن از هتل بیرون می روند.آنها سعی می کنند که شب را در رستورانی بگذرانند و همانجا بخوابند و از میزها به عنوان تخت استفاده می کنند….

دانلود فیلم Making a Living 1914

یک متقلب بیکار, شغلی را به عنوان یک گزارشگر بدست می آورد. روزی شاهد سقوط یک اتومبیل از صخره ای می شود و دوربین گزارشگر رقیبش را بر می دارد و عکس های او را به دفتر روزنامه می فرستد تا به اسم خودش چاپ شوند…