دانلود فیلم Dances with Wolves 1990

کوین کاستنر در نقش یک ستوان آمریکایی بعد از جنگ و نشان دادن شجاعت خود به ماموریت در سرزمین سرخ پوستان می رود, به مرور زمان با سرخ پوست ها ارتباط برقرار می کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد ,ولی….

دانلود فیلم Wagons East 1994

در غرب وحشی سال1860, گروهی از مهاجران شرقی که دیگر تحمل زندگی در غرب را ندارند تصمیم می گیرند که به شرق برگردند و یک کابوی را برای همراهیشان در طول این سفر استخدام می کنند…

دانلود فیلم A Man Called Horse 1970

در سال 1825 یک اشراف زاده انگلیسی توسط سرخ پوستان دستگیر میشود و بین آنها زندگی می کند و و کم کم شروع به فهمیدن شیوه زندگی آنها می کند و در نهایت …