دانلود فیلم Dances with Wolves 1990

کوین کاستنر در نقش یک ستوان آمریکایی بعد از جنگ و نشان دادن شجاعت خود به ماموریت در سرزمین سرخ پوستان می رود, به مرور زمان با سرخ پوست ها ارتباط برقرار می کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد ,ولی….