دانلود فیلم Blood Quantum 2019

داستان کوانتوم خونین از این قرار است که ویروس کشنده ایی در سطح جهان منتشر می شود که باعث زنده شدن دوباره مردگان می شود, در حالی که این ویروس باعث مرگ و میر زیادی می شود اما مردمی در برابر آن مقاوم هستند.