دانلود فیلم Soul 2020

جو یک معلم موسیقی است که زندگی اش بر وفق مرادش نبوده است. او به موسیقی جاز علاقه ی زیادی دارد و در نواختن موسیقی نیز مهارت دارد. او به دنیایی دیگر سفر کرده تا به یک نفر کمک کند که علاقه ی واقعی اش را پیدا کتد. او بعد از این اتفاق متوجه می شود که داشتن روح به چه معناست.

دانلود فیلم North Star 1996

مک لانن سعی دارد تمامی زمین ها و معادن با ارزش را به انحصار خود درآورد.یکی از مکان هایی که او در پی دستیابی به آن می باشد مکان مقدس سرخپوستان است. مکانی که در آن معدنی پر ارزش از طلا وجود دارد.