دانلود فیلم How the West Was Won 1962

روایت بحران های یک خانواده طی چندین دهه متفاوت, در خلال پیشرفت غرب آمریکا در قرن 19.این خانواده حوادث مهمی مثل کشف طلا, جنگ داخلی و تاسیس ریل قطار را در این دوران تجربه میکنند…