دانلود فیلم Daddy Day Care 2003

دو مرد که از کار بی کار شده اند باید در خانه بمانند و از بچه هایشان مراقبت کنند تا زمانی که کاری پیدا کنند ولی آنها تصمیم می گیرند که یک محل برای نگه داری بچه ها باز کنند.

دانلود فیلم Star Trek: The Motion Picture 1979

قرن بیست و سوم. خبرهای رسیده از مقر فرماندهی استارفلیت نشان دهنده هجوم نیروهای عظیم ابری شکلی به سوی زمین است. «فرمانده کرک» فرماندهی سفینهٔ قدیمی اینتر پرایز را برای مقابله با این هجوم به عهده می گیرد و…