دانلود فیلم Wira 2019

درباره یک نظامی با نام حسن است که پس از ترک ارتش, به خانه باز می گردد تا به برادرش کمک کند که بدهیش را تسویه کند, برای این منظور آنها باید تیمی برای جنگ تشکیل دهند تا …