دانلود فیلم F.I.S.T. 1978

جانی کواک به اتحادیه تیم استرز در دهه 1930 می پیوندد. او روز به روز پیشرفت می کند ولی روشهایش بیشتر و بیشتر رو به خشونت می رود.