دانلود فیلم Blizzard of Souls 2019

پس از از دست دادن مادر و خانه اش , آرتورس با پیوستن به ارتش تسلی خاطر می یابد. با این حال , جنگ چیزی نیست که او تصور کند.