دانلود فیلم Garfield Gets Real 2007

پس از اتفاقات فیلم ها و کارتون های شخصیت گارفیلد ، او که حال تبدیل به یک سوپر استار جهانی شده است از زندگی جدید خود خسته شده است و می خواهد در قالب یک شخصیت واقعی زندگی کند و تصمیم می گیرد که به عنوان یک شخصیت مستقل زندگی جدیدی را به کمک دوست وفادار خود اودی شروع کند . در ادامه گارفیلد متوجه می شود که ...