دانلود فیلم Indiana Jones and the Temple of Doom 1984

بعد از اینکه ایندیانا جونز به هند می رسد, ساکنین یک دهکده از او می خواهند یک سنگ افسانه ای را پیدا کند. او درخواست آن ها را می پذیرد و …