دانلود فیلم Zulu 2013

به عنوان یک کودک "علی نیومن" توانست به سختی از دست "اینکاهاتا" که قصد کشتن او را داشتن بگریزد و از جنگ بین یک حزب سیاسی نظامی با "نلسون ماندلا" (رئیس کنگره ملی آفریقا ), فقط او و مادرش نجات یافتند …

دانلود فیلم The Lion King 2019

یک شاهزاده شیر جوان پس از مرگ پدرش, برای درک معنای حقیقی شجاعت و مسئولیت پذیری از آنجا فرار می کند…