دانلود فیلم Lupin III: Green vs. Red 2008

“لوپن”, سارق معروف, با کت قرمز مخصوص خود, قصد دارد گنجی به نام “مکعب یخی” را از یک مرکز نظامی به نام “نایتهاوک” به سرقت ببرد. در همین حین, یک لوپن دیگر با کت سبز رنگ نیز قصد همین کار را دارد و …