دانلود فیلم The Wild Child 1970

داستان کودکی است که در جنگل با گرگها زندگی میکند و بعد از شکار توسط شکارچیان به شهر آورده شده و توسط دکتر ایتارد با زندگی انسانی و مدرن آشنا می شود….