دانلود فیلم Street Fighter 1994

در کشوری در آسیای جنوب شرقی, یک نظامی دیکتاتور به نام ژنرال بیسون گروهی از آمریکایی ها را به گروگان گرفته است. سه گروه در پی نفوذ به مقر این دیکتاتور هستند, سرهنگ کاماندو, ویلیام گیل و یک گروهان نظامی…