دانلود فیلم Little Man 2006

پدری شاد و مهربان, سارق کوتوله و ریز نقشی را که در خانه او مخفی شده به جای کودکی که قرار بوده به فرزندی قبول کند اشتباه می گیرد و کم کم عاشق او می شود…