داستان درباره یوکو (آتسوکو مائدا), گزارشگر یک برنامه سفر تلویزیونی است. او همیشه در دلش آرزوی خواننده شدن دارد. برای فیلمبرداری از یک ماهی خاص, او با همکاران تلویزیونی خود از ازبکستان دیدار می کند. زمانی که او به همراه تیمش برای فیلمبرداری به ازبکستان می رسد …

پسرکی برای یافتن شغل باید در مسابقه ای با بچه های فقیر دیگر شرکت کند. هر کدام از بچه ها بهتر بتواند بچه بی پایی را که پاهایش را در جنگ از دست داده برای رفتن به مدرسه کول بگیرد و چون اسب بدود برنده این شغل است. مسابقه سختی در می گیرد و...