دانلود فیلم Above the Law 1988

داستان فیلم حول محور مواد مخدر و یک گروه تبهکاری که در صدد پخش مواد مخدر در شیکاگو هستند, که شخصی بنام نیکو توسکانی با بازی استیون سیگال که مامور بازنشسته سازمان سیا می باشد و در خدمت پلیس شیکاگو گماشته شده است, در جهت دستگیری سر شاخه اصلی این باند, می چرخد.