دانلود فیلم مسیر روشن

دانلود فیلم مسیر روشن

| |

درباره وحید یک بسیجی 37 ساله است که به عنوان متخصص نجوم به تازگی کشف بزرگی کرده,او برای جمعی از اعضای خارجی و متخصصین نجوم در حال توضیح است که سنگی شیشه پنجره را می‌شکند و بعد از برخورد با سر وحید او را مجروح می‌کند. سنگ در شلوغی‌های بعد از انتخابات توسط معترضین پرتاپ شده است. حمید برادر کوچک وحید دچار تردید و پشیمانی شده زیرا او در گروه معترضین بوده است. کشفیات وحید باعث می‌شود حسادت بعضی از بزرگان خارجی علوم نجوم را بر انگیزد و در نهایت اکتشافات او را می‌ربایند.

      فیلم های مشابه

      دیدگاه کاربران

      sitemap